DEEL - Duurzame Energie voor Elke Leusdenaar

Iedereen in Leusden kan meedoen
Samen energie besparen
Meer duurzame energie produceren

DEEL is een bewonersinitiatief
Iedereen in Leusden kan meedoen, om samen energie te besparen én meer duurzame energie te produceren. Doe ook mee! Samen kunnen we ons dorp nog duurzamer maken en onze woningen energiezuiniger.

Zonnedakenteller - hoeveel zonnestroom produceren we al?

Leusden heeft nu 2.600+ daken met zonnepanelen = 7,9 MW op woningen en 9,5 MW op bedrijfsdaken = 1 op de 4 woningen heeft zonnepanelen, en 157 bedrijven = al voldoende zonnestroom voor het gebruik van 4.900 gezinnen - lees verder

pexels zon

Uitdagingen rond grootschalige energieopwekking

Vrijwel iedereen is het er over eens dat zonnepanelen op alle geschikte daken moeten worden gelegd, en op infrastructuur zoals geluidsschermen. DEEL levert hierin een bijdrage door oa collectieve zonnedaken te ontwikkelen. Maar ook andere, grootschalige energieprojecten zullen in Leusden nodig zijn, iets wat bij velen leidt tot vragen, ongerustheid en heftige discussies. Er zijn veel tegenstrijdige belangen. Wat kan DEEL daarin doen? - lees verder

A28 zoeklocatie

TERUGBLIK | DEEL avond: Criteria voor energieprojecten mmv Gerben de Vries (NMU)

Hoe gaan we in Leusden voldoende groene stroom produceren om de klimaatdoelen te halen? Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) stelde criteria op om bij (grote) energieprojecten een goede afweging te maken tussen natuur, landschap en maatschappij. Tijdens de online DEEL avond op dinsdag 25 mei gingen we daarover in gesprek met Gerben de Vries (NMU) - lees verder voor de presentaties.

pexels plant

 

De energie transitie raakt ons allemaal, doe uw voorDEEL

Het klimaat probleem vergt een enorme omwenteling in de manier waarop we energie verbruiken en opwekken. Nu kunnen we gaan afwachten wat er over ons heen komt, maar we kunnen samen ook zorgen dat we actief worden, kansen benutten en de ontwikkelingen beïnvloeden.

Iedereen kan meedoen; wordt DEEL-genoot

DEEL is een bewonersinitiatief - Iedereen in Leusden kan meedoen, om samen energie te besparen én meer duurzame energie te produceren. Doe ook mee! Samen kunnen we ons dorp nog duurzamer maken en onze woningen energiezuiniger. Lees meer

Thuis energie besparen en opwekken; ons aanDEEL

De energiegidsen van Energieloket IkWilWatt geven advies over isoleren, het warmteplan, en andere maatregelen om uw huis te verduurzamen. In sommige wijken wordt al samengewerkt, en sommige (WSL) huurwoningen zijn al verduurzaamd. Met DEEL kunnen we voor heel Leusden gezamenlijke (inkoop)acties organiseren, andere huurders ondersteunen, en nieuwe initiatieven opzetten zoals destijds de 'zonnepanelen winkel' van COOL. Ook gaan we kijken hoe we onze energie slimmer kunnen gebruiken, en zo de energierekening verlagen. Lees meer

Samen energie opwekken

Samen energie opwekken We onderzoeken of er nieuwe zonnedaken bij een aantal boeren kunnen worden gerealiseerd. En we overleggen nu al met de initiatiefnemers van een zonneveld en twee wind initiatieven, om te zorgen dat we als inwoners daarin kunnen meedenken en participeren. Zo zorgen we dat de opbrengst ook aan Leusden ten goede komt. Lees meer